Handelen van medicijn doosjes

Om de ergonomische omstandigheden te verbeteren bij een plak- en vouwmachine van onze opdrachtgever, heeft BlackBox Robotics een snelle handlings-robot aan het bestaande framework toegevoegd. De inzet van deze robot zorgt voor een verdubbeling van de productie. Bij de implementatie van de robot is speciale aandacht uitgegaan naar het ontwikkelen van een zo eenvoudig mogelijke bediening.

Werkmethode optimalisering, Robots, Technische integratie, BlackBox Robotics